Analiza imion

Analiza imienia Mariola

Analiza imienia Mariola

Mariola rozpoczyna życie w energii ruchu, zmiany, potrzeby uwolnienia, stad może być szybkim dzieckiem, które musi ciągle coś robić i coś odkrywać. Czuje, że idzie za tym także misja uwolnienia przodków od powielanych schematów i błędnego kola destrukcyjnych zachowań....