Data naszych urodzin nie jest nigdy przypadkowa, jest precyzyjnie zaplanowana przez naszą duszę. Według Kabały przychodzimy na ten świat