Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca, 2024

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony let-life-flow.com oraz online.let-life-flow.com („Usługa”) obsługiwanej przez „let life flow” („nas”).

Dostęp do usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze warunki dotyczą wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Witryny lub z niej korzystają.

Uzyskując dostęp do usługi lub korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Witryny.

Konta

Kiedy tworzysz u nas konto, musisz podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas. Niezastosowanie się do tego stanowi naruszenie warunków, co może skutkować natychmiastowym usunięciem konta w naszej witrynie.

Jesteś odpowiedzialny za zabezpieczenie hasła, którego używasz w celu uzyskania dostępu do witryny, oraz za wszelkie działania lub działania z hasłem, bez względu na to, czy twoje hasło jest związane z naszą Witryną, czy z usługą strony trzeciej.

Zgadzasz się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas natychmiast, gdy dowiesz się o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieautoryzowanym użyciu konta.

Linki do innych stron internetowych

Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są naszą własnością lub nie są kontrolowane przez “let life flow”.

“let life flow” nie ma kontroli nad treścią, polityką prywatności lub praktyką stron internetowych lub usług osób trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że”let life flow” nie może być odpowiedzialny ani bezpośrednio, ani pośrednio za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

Prawo Rządowe

Niniejsze Warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Polski, bez względu na sprzeczność przepisów prawa.

Nasze niewykonanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych warunków nie będzie uważane za zrzeczenie się tych praw. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd, pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostaną w mocy. Niniejsze warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które możemy zawrzeć między nami w odniesieniu do usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub wymiany niniejszych warunków w dowolnym momencie. Jeśli rewizja jest materiałem, postaramy się powiadomić co najmniej 15 dni przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej witryny lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, przestań korzystać z Witryny.

Linki oraz zawartość stron internetowych osób trzecich

Takie linki są podane wyłącznie w celach informacyjnych. let-life-flow.com nie monitoruje ani nie kontroluje stron internetowych osób trzecich i nie odpowiada za ich zawartość. Umieszczenie linków do strony internetowej innej firmy na stronie let-life-flow.com nie oznacza żadnego poparcia dla materiałów na tej stronie internetowej lub, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, jakiegokolwiek sponsorowania, powiązania lub stowarzyszenia z jego właścicielem, operatorem lub sponsorem, ani włączenie linków do strony let-life-flow.com nie oznacza, że ​​let-life-flow.com jest upoważniony do używania dowolnej nazwy handlowej, znaku towarowego, logo, legalnej lub oficjalnej pieczęci lub symbolu chronionego prawem autorskim, które mogą być odzwierciedlone w powiązanej trzeciej stronie internetowej.

Prawa autorskie i znaki towarowe

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały, w tym między innymi logo, nazwy marek, obrazy, projekty, fotografie, klipy wideo i materiały pisemne i inne, które pojawiają się w ramach naszej witryny internetowej, są prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, strojami handlowymi i / lub innymi intelektualnymi własność zarejestrowana lub niezarejestrowana („Własność intelektualna”) będąca własnością, kontrolowana lub licencjonowana przez let-life-flow.com. Nasza strona jako całość jest chroniona prawem autorskim i znakiem handlowym. Nic na naszej stronie internetowej nie powinno być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiejkolwiek własności Intelektualnej wyświetlanej lub używanej na naszej stronie internetowej, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela własności Intelektualnej. let-life-flow.com konsekwentnie egzekwuje swoje prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie prawa. Nazwy i logo let-life-flow.com nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób, w tym w reklamie lub reklamie dotyczącej dystrybucji materiałów na naszej stronie internetowej, bez uprzedniej pisemnej zgody let-life-flow.com. Let-life-flow.com zabrania używania jakiegokolwiek logo let-life-flow.com lub któregokolwiek z jego podmiotów stowarzyszonych jako części linku do lub z dowolnej witryny, chyba że let-life-flow.com zatwierdzi taki link wcześniej i w piśmie. Uczciwe korzystanie z własności intelektualnej let-life-flow.com wymaga odpowiedniego potwierdzenia. Inne nazwy produktów i firm wymienione na naszej stronie internetowej mogą stanowić własność intelektualną ich właścicieli.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych warunków, skontaktuj się z nami.